.

Валентин Христов за отпуснатите милион и половина лева за изплащане на лихвоточките

Колко човека ще получат обезщетение?

Правителството одобри 1,5 млн. лв. да се дадат по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за изплащане на натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, които притежават многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

Това са притежателите на т.нар. лихвоточки, които са одобрени за обезщетяване заради загубата на влоговете в някогашната Държавна спестовна каса, но дали тези пари ще стигнат за обезщетенията? 

„Тази новина ще зарадва последните 200 човека, които имат да получават пари от лихвоточките, защото тази година в Националния компенсаторен жилищен фонд бяха предвидени малко над към 11 милиона лева. Оказа се, че сумата, която трябва да се изплати до края на тази година е между 12 и 13 милиона лева. Така че правителството актуализира тези пари, за да може всички, които са подали заявленията до 30 ноември 2016 г. в съответните общини да получат след няколко години своите пари за лихвоточките си”, обясни председателят на Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти Валентин Христов.

Последни