Дай си телефона, да видим отговорите на съобщенията