.

"Я кажи на тия хора" със Симона Пейчева и Николай Ишков