„Исторически извори за живота и смъртта на Апостола: Стоян Заимов и Захарий Стоянов“

Доколко достоверни са изворите за живота и смъртта на Апостола?

Доколко достоверни са изворите за живота и смъртта на Апостола? Проф. д-р Пламен Митев, историк, специалист по българско Възраждане коментира две биографии на Левски от негови съвременници - на Стоян Заимов и Захарий Стоянов.