Албена Михова: Мечтата ми беше да стана детска учителка

Но после установява, че професията ѝ е скучна

"Бях много скромно дете. Много примерна, с две дълги плитки. Ученолюбива бях, но никога не съм била отличничка. Винаги съм завършвала с 5,50. Най-ниският ми успех беше 5. Но това не ме е правило нещастна, никога не съм искала да бъда отличничка, защото никой не обичаше отличниците", припомня си актрисата.