.

Александра: Виждам аурата на хората

Вижте интервюто с рейки мастер Александра

"Имам една вътрешна искра в чисто енергиен аспект и план за възприятието на света. Аз съм за справедливостта и за духовното израстване на хората и на душите. Това е задължително за света, в който живеем. Минаваме вече към пето измерение. Това е едно много силно измерение, в което енергията протича по изключително бърз начин и мислите ни се материализират много по-бързо", казва тя.