Hate park: "К'ви са тия двете, бе?"

"Колкото е уош, толкова е и МС"