.

Йоана Драгнева все още има ключ от кооперацията на Ненчо Балабанов

От този факт възникват куп въпроси... Приятели ли са? Съвпадение ли е? За всеки случай ли има ключ?