Разговор с една Мис от ново поколение

Вижте как отговори Незабравка на въпросите на Дънди