12-класникът Ивайло владее изкуството да побеждава в спорове и дебати