.

Албумът: Димитър Димитров

Спомените в снимки на музиканта от група "Атлантик" представя Венета Георгиева

В поредицата "Албумът" с Венета Георгиева – защо рокът помага в трудни времена? Спомените в снимки на музиканта Димитър Димитров от група "Атлантик".