COVID-19 и образование

Кои са предизвикателствата пред учители и ученици в онлайн обучението?

Възможно ли е дистанционно да се постигнат същите резултати и ефекти, както когато всички присъстват. Отговорите на тези въпроси дава проф. Владимир Атанасов, бивш министър, автор на учебници и създател на редица образователни модели. Интервюто е с Георги Тошев. 

"Голямото затруднение е в това, че невинаги успяваме да контролираме аудиторията. Аудиторията е оставена сама на себе си. Мотивацията е оставена сама на себе си и ако участниците в онлайн комуникацията не са мотивирани, те просто не участват", каза проф. Атанасов.