.

Цветни пейки във формата на български букви по брега на Сена

Идеята има за цел да популяризира българската азбука във Франция

Буквите Б, З, Ж, Ч, Ц, Щ и Ъ, които нямат еквивалент в латинската и гръцката азбуки, са превърнати в цветни пейки, разпръснати по брега на река Сена в Париж. Идеята има за цел да популяризира българската азбука във Франция. Очаква се около 600 000 туристи да поседнат това лято върху българските букви, като едновременно с това, ще могат да четат и съвременна българска поезия на френски език. Арт инсталацията е създадена по идея на Българския културен институт в Париж и ще краси сърцето на френската столица до септември.