Д-р Цветеслава Гълъбова: Много тревожно е, че наблюдаваме ръст на психозите след успотребата на наркотици

Какво е психичното състояние на българина?

Още от ученическите си години д-р Цветеслава Гълъбова е била наясно, че ще стане психиатър. Днес изпълнява много роли наведнъж. Директор е на психиатрична клиника, работи с пациенти, пише разкази, играе народни танци, освен това е съдебен експерт и не на последно място щастлива баба на шестгодишен юнак.