.

Днес всички говорят за... фестивалите

Днес актуалните теми коментира актьорът Дидо Мачев