.

Днес всички говорят за... красивите входни части на блоковете

Коментатори тази седмица са пр експертът Владина Цекова и актьорът Станислав Димитров - СтенлиbTV Plus