.

Днес всички говорят за... първия учебен ден

Коментатори тази седмица са актрисата Мартина Вачкова и журналистът Асен Григоров