.

Днес всички говорят за... писателя Георги Данаилов

Коментатори тази седмица са адвокат Ели Христова и актьорът Сашо Дойнов