.

Днес всички говорят за... последиците от Чернобил

Коментатори тази седмица са Симеон Лютаков и Ирена Тенчева