.

Днес всички говорят за... равноправието на половете

Коментатори са Мария Каракушева и Георги Янков

За какво говорят всички от понеделник до петък? Коментатори на актуалните събития от седмицата са пианистката Мария Каракушева и острието на четвъртия сезон на "Фермата" - Георги Янков.