.

Днес всички говорят за... взаимоотношенията между родителите и децата

Коментатори са Виолета Марковска и Иван Кънчев

За какво говорят всички от понеделник до петък? Коментатори тази седмица са актрисата Виолета Марковска и младият будител от сдружение "Българска история" Иван Кънчев.