.

Днес всички говорят за...рождения ден на Facebook

Коментатори тази седмица са актьорът Веселин Калановски и маркетинг специалиста Диана БорлаковаbTV Plus