.

Доброволци обучават ученици как да реагират при природни бедствия

На живо от единствения полигон у нас за обучение при бедствия и аварии

Камен Лисички се намира в единствения в страната учебен полигон за поведение при бедствия, аварии и кризи. В него има специална вибрационна стая, която пресъздава земетресение с магнитуд до седма степен по скалата на Рихтер. Какво трябва да знаем, когато земята се разлюлее, и как се оцелява в такава ситуация?