"Духът на здравето": Предотвратими ли са вътреболничните инфекции?

Разговор в студиото с проф., д-р Радка Аргирова и Момчил Кръстев

Днес в "Духът на здравето" ще говорим за едно от най-често срещаните нежелани събития в здравеопазването - вътреболничните инфекции.

През 2011-2012 г. Европейският център за превенция и контрол на болестите, а после и през 2017 г. организира и координира първото в Европейския съюз широкомащабно проучване, което показва, че всяка година в европейските болници и заведения за продължителни и медицински грижи се регистрират общо 8,8 милиона вътреболнични инфекции, а в ЕС над 33 000 пациенти (по други данни 38 000) годишно загиват от инфекции, причинени от множествено резистентни към антибиотиците бактерии.

Опасно ли е да се озовеш в болницата? Има ли там бактерии и инфекции, които водят до вътреболнична смъртност и крият риск за живота и здравето на пациентите и персонала? Предотвратимо нещо ли са тези вътреболнични инфекции и кои са съвременните методи за борба с тях?

Гости на д-р Неделя Щонова в студиото са проф., д-р Радка Аргирова и Момчил Кръстев.