.

Духът на здравето: Съвети и насоки за контрол и поведение при пациенти със захарен диабет

Разговор с ендокринолога проф. Здравко Каменов

В публикуван на 24 февруари 2020 година в списанието на Американската медицинска асоциация доклад на Китайския център за контрол и превенция на заболяването, е посочено, че при близо 73 000 клинични случаи, от които 45 000 са с лабораторно потвърдена диагноза Ковид-19, се наблюдава трикратно завишен фатален развой за пациентите със захарен диабет.