"Духът на здравето": Съвременни методи за лечение на мозъчен инсулт

Гост по темата в студиото на "Преди обед" е проф. д-р Иван Стайков

По данни на СЗО мозъчният инсулт е втората по честота причина за смъртност и третата за инвалидизация при хората. На 29 октомври отбелязваме Световния ден за борба с инсулта. Всяка година на този ден светът се обединява около усилията на лекари, медии, неправителствени организации да акцентираме всички ние върху важността на следния факт: профилактиката на мозъчносъдовите болести е напълно възможна и наложителна, а модерното лечение - факт.