.

Фадо сензацията Мариза миксира португалската музика и електронното звучене в новата си песен „Свободна“

В композицията се пее за любов и свобода