.

Художникът Васил Горанов нарусива историята на България върху 60 платна

Творецът печели първия си конкурс за рисуване на 4 години