.

Истории за здраве

Използвахме 108 минути телевизионно време, чухме хора, които говорят за трудности, болести, страх.