Историята на Тей, който си създаде дигитална идентичност и така оцеля в бежански лагер в Холандия

Георги Тошев представя хората, чиито идеи променят света

За Тей Ел-Рджула, който живее в Холандия, свързването на хора и подпомагането на неправителствения сектор е важна мисия. Той нарича себе си "невидим", защото е избрал ролята на посредник. Учредител е на нов стартъп, който изгражда система за идентификация с отворен код. Тя е предназначена за неправителствения сектор. Идеята е да се привлекат различни бенефициенти, които да си сътрудничат в различни сфери.

"Идеята да учредим проекта се роди в края на 2014-а. За съжаление, трябваше да прекратя идеята си, защото трябваше да кандидатствам за убежище в Нидерландия. Роден съм в Кувейт. По време на войната от 1990 година беше унищожен регистърът с актовете за раждане - затова се наричам "невидимия", сподели Тей.