Как централен район в София да се превърне в арт пространство

Промененият квартал Сватемала в Белград и обликът му днесbTV Plus