.

Как една датска лаборатория поглежда в бъдещето?

Колко скоро ще ядем кюфтета от изкуствено месо и всеки сам ще може да конструира робот по свой вкус?

Възможно ли е да ядем кюфтета от изкуствено месо? А обикновен човек сам да създаде робот по своя идея? Как чрез помещения за споделено живеене човечеството ще може да се справи с нарастващото население? Отговорите на тези и други въпроси търси датска лаборатория на бъдещето.

Микел Кристофер, програмен ръководител в лаборатория на бъдещето Space10:
Space10 е лаборатория за проучвания и дизайн. Мисията ни е да създадем по-добър и устойчив начин на живот. Правим това, като изследваме и създаваме дизайн за иновативни решения, които се справят с големите промени, които се наблюдават в обществото.

Микел и колегите му фокусират работата си върху няколко тенденции, които се очаква да променят обществото в следващите години. Една от тях е увеличаващото се население.

Според ООН до 2050 година 70% от населението по света ще живее в градовете. Дотогава се очаква да сме станали близо 10 милиарда души. Това би означавало, че отсега до 2050 година трябва да строим градове с размера на Ню Йорк през месец, за да има къде да живеят всички тези хора. Това е една сериозна задача, свързана с инфраструктурата. Но друг, може би още по-голям проблем, ще е самотата и депресията, които ще са страничен ефект на това, че все повече хора живеят в близост един до друг. Това означава, че трябва да се намерят нови подходи, свързани с живота в града.