Как се отбелязва 31 октомври в Мексико?

И какви любопитни традиции се спазват там?

Докато американците празнуват Вси Светии, в Мексико отбелязват днешната дата по друг зловещ начин. Там главните участници не са тиквите и скелетите, а един по-страшен герой - г-жа Смърт. Какви други любопитни традиции се спазват в Мексико?