.

Какво не знаем за Исус?

Коментирай
публикувай
  • Е поразсмяхме се :-)))))))))))

  • Е поразсмяхме се :-)))))))))))

  • 2Тим 3 13. А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани. 14. Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш, от кого си научен

  • 2Тим 3 13. А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани. 14. Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш, от кого си научен