.

Малките мъдреци по големи въпроси: Рада, Момчил и Любов за ваканцията

Малките мъдреци по големи въпроси - Рада, Любов и Момчил коментират актуалните теми от седмицата