.

"Малките мъдреци" Жана, Яна, Никола и Йосиф празнуват 24 май

Пред Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Пред Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" е Валерия Кръстева с "малките мъдреци" Жана, Яна, Никола и Йосиф, които и днес по традиция отговарят на големи въпроси.