.

Мартин Петров е ученик в 12 клас и вече седи на студентската скамейка

Той мечтае за кариера на писател и за бъдеще в България