Новостите в лечението на мозъчен инсулт

Каква ще бъде съдбата на пациентите, след като парите за адекватно лечение на инсулти намаляха от началото на 2019-та?

Мозъчният инсулт е най-значимата причина за дълготрайна нетрудоспособност в целия свят. Близо 15 милиона души всяка година получават инсулт, а около 6 милиона умират.