"От 9 септември до 10 ноември" - Каква е съдбата на братската могила?