.

По следите на забравените думи в българския език

Разказва Камен Лисички

По следите на забравените думи в българския език. Думи и словосъчетания са включени в една нестандартна Фейсбук инициатива, която набира популярност. Неин автор е журналистът и писател - Момчил Цонев. Идеята му е да събере на едно място позабравените думи от различните региони на страната. Разказва Камен Лисички.