В "Хвърчило към рая" д-р Щонова разказва 70 истински човешки истории

70 човешки съдби, които доказват, че вярата побеждава логиката, е събрала д-р Неделя Щонова в новата си книга

70 човешки съдби, които доказват, че вярата побеждава логиката, е събрала д-р Неделя Щонова в новата си книга "Хвърчило към рая", чиято премиера предстои.

"Аз имам една философия, че щастливите хора, които имат правилна нагласа към сложните житейски събития, живеят по-дълго и се радват на по-пълноценен живот. Обаче, за да не бъда голословна, реших да докажа тази моя теза по два начина - чрез научен труд - моята дисертация и посредством художествен път", каза д-р Щонова.