.

Загреб: живот в пандемия след земетресението

Разказ от първо лице

Загреб: живот в пандемия след земетресението. От първо лице разказва ръководителят на офиса на Европейския парламент в Хърватска - Виолета Симеонова. Разговорът с Виолета Симеонова е по Скайп.