Защо писателката Людмила Филипова да отиде до края на света и постави капсула на бъдещето в Антарктида?