.

Защо платформата за инвалиди на Софийския университет все още не работи?

И колко струва изграждането и поддръжката на такава платформа?

Преди седем месеца Камен Лисички ни запозна с Петко Станинчев, който е студент в СУ и е инвалид. Двамата направиха експеримент колко лесно или трудно е да стигнеш от Студентски град до Ректората. Освен кошмарите с бордюри, рампи с работни време и предварителна заявка те се натъкнаха на неработеща инвалидна платформа до Софийския университет.