.

Барманът, патицата и бирата

Да се посмеем с вица на деняbTV Plus