.

Какво може да се случи на мъж в командировка?

Да се посмеем с вица на деняbTV Plus