.

Достойни за уважение: Лео Кадели (20.03.2018)

Преди 2 години Лео Кадели създава онлайн платформа, която се казва "Приятели помагайте", чиято цел е да помага на хора в беда