Да си дойдем на думата: трябва ли езикът от улицата да влиза в парламента?

Майстори на спора са Даниел Петкинов и Александър Кадиев

Всеки казва, че политика е мръсна дума, но дали това оправдава политиците да говорят като каруцари? Трябва ли езикът от улицата да влиза в парламента? Това принизява ли политиците или напротив - откроява ги и ги  прави по-симпатични на народа? Един срещу друг се изправят майсторите на спора Даниел Петканов и Сашо Кадиев.