.

Евала, бабо: Урок по турски език

Мечтата на баба Троци е да играе в турски филм

Мечтата на баба Троци е да играе в турски филм... как се изкачва по стълбата.

За да подпомогне мечтата ѝ, Николаос е намерил учителка по турски език, с която да проведат един онлайн урок.

Как се справиха те - вижте във видеото