"Гъмоотвод": Разрешено ли е отстрелването на тапири извън ловния сезон?

Бранимир Гъмов е затрупан от писма с въпроси. Първото е от Ути Бъчваров от София. Той пита: "Разрешено ли е отстрелването на тапири извън ловния сезон?". Второто писмо е от Радина. Съпруга на свещеник. Пита за какво се използват листата на целината.

Вижте какво още попитаха зрителите и какъв отговор получиха във видеото.